Newsletter

O Śląskim Klastrze IT

Śląski Klaster IT powstał 1 kwietnia 2012 roku jako przedsięwzięcie podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji. Jest nią: budowa sieci kooperacyjnej współpracy partnerów reprezen - tujących środowiska (przedsiębiorców, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych) oraz promowanie rozwoju technologii informatycznych    w celu uzyskania maksymalnego oddziaływania na gospodarkę, co stanowi kluczowy czynnik decydujący o innowacyjności oferty oraz świadczonych usług.

Główne obszary zainteresowania Klastra:

  • innowacje w obrębie produktów, procesów i organizacji,
  • upowszechnienie lepszego zastosowanie rozwiązań ERP, ale również otwarcie na współpracę z firmami około ERP oraz instytucjami badawczo-naukowymi,
  • upowszechnienie nowych metod zarządczych oraz narzędzi wymiany informacji,
  • zastosowanie i weryfikacja metod wyników badań w przedsiębiorstwach.

Członkowie

Aktualności