Newsletter

strona główna » aktualności » Podsumowanie IV Kongresu Klastrów Polskich

Aktualności

Podsumowanie IV Kongresu Klastrów Polskich

 

Rola klastrów w gospodarczym rozwoju kraju. To temat przewodni IV Kongresu Klastrów Polskich, który odbył się 25 stycznia w Warszawie.

 

W IV Kongresie Klastrów Polskich, który odbył się 25 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele klastrów z całego kraju, prezesi przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, przedstawiciele Ministerstw Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także posłowie. Uczestnicy debatowali nad promocją idei współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Klastry projektują innowacje, wspierają nowe technologie i stanowią pomost pomiędzy małymi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie IV Kongresu Klastrów Polskich Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju przekonywała, że klastry mają szansę zbilansować rozwój regionalny niwelując różnice pomiędzy wschodnią i zachodnią Polską. Zdaniem Emilewicz, to już się dzieje, gdyż najwięcej klastrów związanych z nowymi technologiami powstaje właśnie na wschodzie kraju.

Jak zaznaczyła wiceminister Jadwiga Emilewicz klaster może "Stworzyć miejsce spotkania (...) dużych firm z (...) małymi. Nie bez powodu bardzo często, jak mówimy o sukcesie klastrów polskich, pokazujemy południowo-wschodnią flankę polską, czyli tzw. Dolinę Lotniczą, gdzie wokół dużych, globalnych championów w ciągu ostatnich kilku (...) lat urosło i rośnie wiele małych i średnich polskich przedsiębiorców, którzy we współpracy (...) znajdują rynki zbytu i innych kooperantów".


W 2017 r. Ministerstwo Rozwoju planuje wspierać rozwój klastrów m.in. "Utworzona zostanie grupa robocza ds. polityki klastrowej. Planowane są również co najmniej dwa wydarzenia - na przełomie marca i kwietnia seminarium dotyczące Industry 4.0 z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz drugie, skierowane bezpośrednio do klastrów, tj. konferencja w czerwcu 2017 r." - powiedziała PAP Emilewicz. 

 

Największe klastry w Polsce zrzeszają 1195 członków, a większość z nich to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudniają one 105 852 pracowników. Eksport w klastrach należących do Krajowych Klastrów Kluczowych stanowi aż 28% całej sprzedaży. Z tego powodu, zdaniem dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Małgorzaty Szczepańskiej klastry przyczyniają się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.

 

Ministerstwo Rozwoju chce oprzeć swoją politykę klastrową na takich obszarach strategicznych jak: sektor produkcji środków transportu, ekobudownictwo, sektor żywności specjalistycznej, produkcji leków, urządzeń i nowoczesnych usług medycznych, specjalistycznych technologii, lotniczo-kosmiczny, systemów wydobywczych czy odzysku materiałowego surowców.

 

Zdaniem Krzysztofa Krystowskiego, prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie zrzeszanie się przedsiębiorców to jedna z najefektywniejszych metod niwelowania problemu braku zaufania pomiędzy polskimi firmami. W tym roku ZPKP będzie realizował projekty za ok. 5 mln zł. Krystowski dodaje, że klastry powstają w miejscach, gdzie jest silny kapitał społeczny – czego najlepszym przykładem jest wspomniany już obszar Polski wschodniej.

 

Mateusz Gaczyński, wicedyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił o zmianach legislacyjnych, które mają szansę ułatwić innowacyjne inicjatywy w ramach działania klastrów. Propozycje zmian legislacyjnych zamknięto w „białej księdze”, która ma szansę wpłynąć na rozwój polskich klastrów. Gaczyński podkreślił, że istotną cechą działania klastrów jest umożliwienie ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem.

 

Zdaniem Krzysztofa Mieszkowskiego z European Commission - Joint Research Centre nasz kraj jest bardzo aktywny w ramach innowacyjnych projektów międzynarodowych. Dzięki klastrom ta aktywność może się tylko zwiększyć. Natomiast Tomasz Szlązak, członek zarządu Infinitech 3D jako bardzo dobry przykład współpracy międzynarodowej urzeczywistnionej dzięki klastrom przedstawił działalność firm zrzeszonych w radomskim klastrze. Firmy te współpracują ze Słowenią.

 

W drugiej części Kongresu Klastrów Polskich odbyły się trzy panele eksperckie poruszające aktualne wyzwania jakie stoją przed polskimi organizacjami klastrowymi. Burzliwą dyskusję, w którą włączyli się również uczestnicy z sali, wywołał panel podejmujący tematykę wsparcia finansowego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji wspierających takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i moderator I panelu pt. „Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów” rozpoczął dyskusję od pytania jakie rozwiązania w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020 oraz jaka pomoc przewidziana jest dla klastrów? Paulina Zadura – Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła, że PARP obecnie mocno wchodzi w temat akceleracji dla przedsiębiorstw i to może być temat z powodzeniem realizowany w klastrach. W tym momencie PARP jest również na etapie wyboru projektów w działaniu 2.3.3. tj. umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Piotr Kryjom z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw (PARP) podkreślił, że pomimo tego, że w tym działaniu są środki na wsparcie klastrów oraz jest możliwość finansowania klastrów, to jednak zostały złożone wnioski na mniejszą kwotę niż w tym działaniu jest dostępna. Jak wskazał Stanisław Dyrda, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „w zasadzie oferta NCBiR nie jest adresowana bezpośrednio do klastrów, ale do przedsiębiorców, tj. członków klastrów. Klastry mogą odgrywać jednak znacząca rolę w pozyskiwaniu środków tam gdzie przewidywana jest forma konsorcjum, a w szczególności dotyczy to niektórych programów strategicznych, czy programów sektorowych”. Z sali padły jednak wątpliwości dotyczące braku gratyfikowania przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, które ubiegają się o wsparcie w PARP czy NCBiR.

 

Do drugiego panelu dyskusyjnego „Działalność innowacyjna w różnych sektorach gospodarki” zaprosił wszystkich Paweł Nowicki, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes BTM Innovations Sp. z o.o., Koordynatora Mazowieckiego Klastra BioTechMed. Jak podkreślił Tomasz Duda, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju z 3M firma, którą reprezentuje stara się przede wszystkim zrozumieć potrzeby klienta, śledzić globalne trendy, które aktualnie się dzieją, jak urbanizacja, czy cyfryzacja, te wszystkie elementy starają się obserwować, aby wiedzieć gdzie jest luka do wypełnienia produktami aby m.in. lepiej spełniać potrzeby partnerów handlowych. Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A., wskazał, że „jeśli chodzi o elektro mobilność to zdecydowanie zasilamy się technologiami z zewnątrz i tutaj idea klastrów branżowych jest bardzo istotna, czy takich projektów które mają akcelerować dostęp nas URSUSa jako integratora technologii, bo my (…) chcemy wybierać spośród dostępnych technologii te najnowsze, najciekawsze i te które mają szansę zaistnieć w bardzo bliskiej przyszłości”.

 

Krzysztof Gulda, ekspert ds. innowacji Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wiceprezes Zarządu SOOIiP w Polsce moderował panel III pt. „Międzynarodowy wymiar działalności innowacyjnej a klastry”. Uczestnikami dyskusji byli Antonino Maffoda, Director Italian Trade Agency w Warszawie, Jarosław Bulanda, Wiceprezes Dyrektor Zarządzający Śląski Klaster Lotniczy (status KKK), Małgorzata Szołucha, Koordynator obszaru ICT w H2020, Krajowy Punkt Kontaktowy oraz  Sebastian Rynkiewicz – Koordynator Klastra Obróbki Metali (status KKK). Małgorzata Szołucha wskazała, że program Horyzont 2020 daje możliwość do 100% finansowania na projekty badawczo-innowacyjne, przy czym tworzone w ramach międzynarodowych konsorcjów. W trakcie dyskusji Jarosław Bulanda, jak i Sebastian Rynkiewicz (przedstawiciele klastrów mających status Krajowego Klastra Kluczowego) zgodnie wskazali, ze kluczowym elementem w rozwoju klastrów, ich udziale w imprezach międzynarowoych jest finansowanie, zwłaszcza zwrócili uwagę na dysproporcje w skali finansowania klastrow polskich, a włoskich, francuskich czy niemieckich, którzy są wspierani również z budżetu krajowego. W trakcie dyskusji padła konkluzja, że jest luka, którą klastry mogłyby wypełnić reprezentując interesy polskich branż, czy polskich firm w różnego rodzaju komisjach, komitetach, radach programowych na poziomie europejskim, gdzie być może pewne rzeczy nam umykają właśnie przez nieobecność.

 

Jak podkreslił za zakończenie spotkania Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie "środowisko klastrowe, nie jest roszczeniowe. Chce aby parlamentarzyści dostrzegli ich udział w gospodarce Polski".

 

Pozostałe aktualności

VIII Europejski Kongres MŚP 19.03.2018
Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020 07.03.2018
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 02.02.2018
Warsztaty z Klockami Lego kolejna edycja 04.12.2017
Kolejna edycja Akademii Controllingu z Consorgiem 06.11.2017
I Forum Dialogu Nauka – Przemysł – okazją do synergii współpracy i współdziałania 13.10.2017
Edukacja studentów 12.10.2017
Consorg umacnia współpracę z UE w Katowicach 04.10.2017
Wsparcie prawne dla start-upów 13.09.2017
Zapraszamy do udziału w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości”! 06.09.2017
VII Europejski Kongres MŚP 23.05.2017
Zmiana siedziby Śląskiego Klastra IT 21.04.2017
XVII Forum BPSC 31.03.2017
Podsumowano RPO WSL 2007-2013 24.03.2017
Województwo Śląskie na targach CeBIT 2017 w Hanowerze 20.03.2017
Miliony dla przedsiębiorców 09.02.2017
Współpraca członków Śląskiego Klastra IT 25.01.2017
IV Kongres Klastrów Polskich 02.01.2017
Warsztaty z klockami LEGO - kolejna edycja 09.12.2016
VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 16.09.2016
Polsko-niemiecka giełda kooperacyjna 26.08.2016
Europejska Konferencja Klastrowa 19.08.2016
Smart Guide to Cluster Policy 01.08.2016
Międzynarodowa giełda kooperacyjna dla klastrów 08.07.2016
Kolejna edycja warsztatów z klockami LEGO 02.06.2016
VIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 19.05.2016
Warsztaty z klockami LEGO - 12.12.2015 03.12.2015
Galileo – perspektywa dla biznesu 01.12.2015
Akademia Studenckich Startupów 20.11.2015
Szybko rośnie zatrudnienie w polskim sektorze IT 17.06.2015
Warsztaty z klockami LEGO 19.05.2015
Targi Biznes Expo 2015 14.04.2015
Targi Pracy i Praktyk Studenckich 25.02.2015
Benchmarking klastrów w Polsce 12.01.2015
Standardy zarządzania klastrem 12.01.2015
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku! 22.12.2014
Warsztaty z klockami LEGO 16.12.2014
Bezpieczeństwo IT priorytetem w 2015 roku 15.12.2014
Zostań Partnerem projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” 27.11.2014
Jak bezpiecznie rozwinąć skrzydła i zwiększyć skalę swojego biznesu? 25.11.2014
Konferencja z cyklu „Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał” 21.11.2014
Zawalcz o 100 tys. zł na swój biznes! 03.11.2014
Ekonomiści w BPSC 31.10.2014
Akademia E-Biznesu TechMine 21.10.2014
Klastry zasługują na wsparcie 25.09.2014
Jakie będzie wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020? 18.09.2014
"Pociąg do Przedsiębiorczości" odjechał z Katowic 17.09.2014
Firma BPSC S.A. uczestniczy w uruchomieniu nowego kierunku studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 10.09.2014
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 08.09.2014
Technopark partnerem wydarzenia: Kariera IT 05.09.2014
Clustrat Konferencja Końcowa- New Cluster Concepts for Central Europe 02.09.2014
Pierwsza konferencja Śląskiego Oddziału PMI 02.09.2014
Podziękowanie - Dni Otwarte Funduszy Europejskich 24.06.2014
II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP 16.05.2014
Konferencja programowa Walnego Zgromadzenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 12.05.2014
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11.04.2014
Ogólnopolska konferencja na temat współpracy klastrowej na UŚ w Katowicach 04.04.2014
Wykłady w ramach akademii PMI 02.04.2014
Szkolenia IT dla MŚP 28.03.2014
Realizacja projektu "Utworzenie Śląskiego Klastra IT" 31.01.2014
Życzenia Noworoczne 01.01.2014
Relacja z wizyty w USA 27.12.2013
Święta Bożego Narodzenia 23.12.2013
IV Seminarium klastra 12.12.2013
III Konferencja ŚKIT 11.12.2013
Znikanie dostawców "chmur" 10.12.2013
III Seminiarium Klastra 20.11.2013
Forum Polskich Klastrów IT 13.11.2013
BPSC SA wspiera Hospicjum Cordis 04.11.2013
Zielona integracja w Gliwicach 28.10.2013
IBM w Katowicach 03.10.2013
Letnia Szkoła Instytutu Matematyki UŚL 30.09.2013
Klaster w Europerspektywach 23.09.2013
Spotkania MeetIT 20.09.2013
III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 19.09.2013
Budżet na lata 2014-20 03.09.2013
Centrum Kompetencji dla klastrów śląskich 30.07.2013
II Konferencja ŚKIT 24.07.2013
10 praw ekonomiki cloud computingu 09.07.2013
Wyniki badań rynkowych użytkowników systemów ERP 01.07.2013
Reklama w magazynie Europerspektywy 19.06.2013
Chmura zyskuje na popularności 18.06.2013
Warsztaty PARP 06.06.2013
I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH 03.06.2013
II Seminarium ŚKIT 28.05.2013
Konferencja TOP10 22.05.2013
Promocja Klastra w mediach 15.05.2013
V Europejski Kongres Gospodarczy 13.05.2013
Raporty TACTICS 08.05.2013
Metodyka zarządznia projektami ŚKIT 26.04.2013
CluStrat z GAPP S.A. 25.04.2013
I Seminarium ŚKIT 18.04.2013
Konferencja „Polska polityka klastrowa – szanse i zagrożenia” 09.04.2013
Chmura obliczeniowa klastra 05.04.2013
Wesołego Alleluja! 29.03.2013
Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu (PSAB-I) 22.03.2013
CeBIT 2013 - Polska wychodzi z cienia 14.03.2013
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa 13.03.2013
Seminarium naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 06.03.2013
Powstaje Śląski Klaster NANO 05.03.2013
Stowarzyszenie Klastering Polski 21.02.2013
1% podatku 20.02.2013
Powstaje Śląski Klaster Multimedialny 14.01.2013
Śląski Klaster IT zainaugurował działalność 19.12.2012
Klastrem, Mości Panowie!? 07.12.2012
Śląsk jednoczy siły IT 01.08.2012
Województwo Śląskie szuka innowacji IT 03.07.2012