Newsletter

O nas

Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra IT” polega na uruchomieniu struktury inicjatywy klastrowej w sektorze IT, która obejmie swoim działaniem cały obszar województwa śląskiego.

Projekt jest nastawiony na wzmocnienie konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności poprzez działania proinnowacyjne, transfer technologii oraz budowanie sieci współpracy. Tym samym wpisuje się w cele RPO WSL na poziomie celu głównego, celu priorytetu I oraz celów szczegółowych dla działania 1.3 programu.

Projekt, który w swoich działaniach łączy budowę sieci kooperacyjnych w gospodarce oraz promuje rozwój technologii informatycznych i jest bezpośrednio spójny z celami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 oraz Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020.

Koncepcja projektu wynika wprost z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego.

 

Dowiedz się więcej