Newsletter

strona główna » O nas » Cele Śląskiego Klastra IT

Cele Śląskiego Klastra IT

 1. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w sektorze IT w regionie Województwa Śląskiego.
 2. Propagowanie, wspieranie i rozwój badań w dziedzinie nauk zajmujących się szeroko pojętą informatyką we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi.
 3. Nawiązywanie współpracy z kontrahentami, firmami, klastrami i innymi ośrodkami branży IT w regionie, kraju i poza granicami.
 4. Współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
 5. Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności Klastra poprzez transfer technologii.
 6. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w całym sektorze IT.
 7. Promocja i popieranie rozwoju innowacyjnych technologii w sektorze technologii informatycznych.
 8. Wspomaganie transferu wiedzy, technologii i innowacji.
 9. Rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na B+R.
 10. Zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego.
 11. Realizacja wspólnych projektów promocyjnych, badawczych, informacyjnych z zakresu IT.