Newsletter

strona główna » O nas » Członkowie Śląskiego Klastra IT

Członkowie Śląskiego Klastra IT

W chwili obecnej Śląski Klaster IT skupia 25 podmiotów, w tym 3 uczelnie wyższe z Górnego Śląska. Są to:


1. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.

(BPSA) od ponad 20 lat tworzy oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest jednym z największych dostawców systemów klasy MRP II/ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 najwyższej klasy specjalistów. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania i wdrażanie go w sposób w pełni satysfakcjonujący użytkowników.

Pod nazwą BPSC kryje się przede wszystkim zespół specjalistów, dla których największym sukcesem jest powodzenie rynkowe Klientów. BPSC posiada wysokie kwalifikacje i wieloletnią praktykę w wykonywaniu analiz, projektowaniu i wdrażaniu systemów klasy MRP II/ERP, BI i HCM/HRM.


2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 15.000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.

 

3. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Na 42 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, a w ich zakresie na 114 specjalnościach – niektórych unikatowych w skali kraju – kształci się obecnie prawie 40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/ Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł 443 umowy bilateralne z 36 krajami świata o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wymianie studentów i wykładowców. Najwięcej umów bilateralnych zostało zawartych z uniwersytetami z Niemiec, Francji i Hiszpanii.

 

4. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła się 15 maja 1991 roku, kiedy to utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994 decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 roku, na bazie osobowej i rzeczowej College'u, utworzona została Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych. W tym samym czasie GWSH uruchomiła, na mocy wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja. Aktualnie GWSH, w ramach trzech wydziałów (tj. Wydziału Zarządzania, Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia oraz Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach) oraz w siedmiu zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych (w tym jednym zagranicznym), prowadzi w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, studia na dwunastu kierunkach kształcenia.Obecnie GWSH w swojej siedzibie macierzystej w Katowicach, na którą składają się dwa kampusy akademickie (jeden przy ulicy Harcerzy Września, drugi przy ul. Kostki Napierskiego) oraz na trzech wydziałach, w siedmiu ośrodkach zamiejscowych (w tym jednym zagranicznym), kształci prawie 12 tys. studentów.

5. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia , Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

6. Consorg S.A.

Firma CONSORG S.A od kilkudziesięciu lat specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie budżetowania i controllingu operacyjnego, jak i strategicznego oraz wspomagania zarządzania grupami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych. Oferuje światowych standardów rozwiązania informatyczne, usługi doradcze i szkoleniowe. Firma jest twórcą wielowymiarowej platformy narzędziowej działającej w środowisku MS SQL Server 2005/2008 oraz powstałych na jej bazie aplikacji zorientowanych na wsparcie procesów podejmowania decyzji biznesowych: CONSORG BI Standard, CONSORG BI Studio, CONSORG BI Controlling oraz CONSORG Dominium CPM. Jedną z podstawowych oferowanych przez firmę aplikacji jest CONSORG BI Standard – narzędzie wspomagające zarządzanie w głównych obszarach działalności przedsiębiorstw, które obejmuje: controlling finansowy, analizę sprzedaży, problematykę zarządzania zapasami oraz elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Linię produktową CONSORG BI Studio stanowi zestaw narzędzi przeznaczonych do budowania aplikacji analitycznych klasy Bussines Intelligence. Użytkownik pakietu ma możliwość samodzielnej rozbudowy oferowanych rozwiązań oraz tworzenia własnych aplikacji biznesowych. Ponadto w oparciu o środowisko MS SQL Server 2005/2008 powstała aplikacja CONSORG BI Controlling - system wspomagający procesy budżetowania i monitorowania odchyleń w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od 2007 roku CONSORG oferuje unikalne na rynku polskim rozwiązanie wspomagające zarządzanie grupą kapitałową - CONSORG Dominium CPM. System ten stanowi uniwersalne narzędzie pracy analityków finansowych, kontrolerów, głównych księgowych, a także kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla. CONSORG wchodzi w skład grupy kapitałowej BPSC SA. CONSORG to firma, której niewątpliwym autem jest zespół wysokiej klasy specjalistów w zakresie budżetowania i controllingu, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz informatyki, którzy bardzo często łączą doświadczenie praktyczne z prowadzoną działalnością naukowo badawczą w uznanych ośrodkach akademickich. Pozwala to na tworzenie autorskich rozwiązań informatycznych oraz oferowanie klientom indywidualnych narzędzi w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Cechą wyróżniająca firmę na tle konkurencji jest połączenie nowoczesnych rozwiązań metodologicznych w zakresie zarządzania ze wspierającymi je technologiami informatycznymi.

 

7. „ECO-MM” Ignacy Miedziński

Pan Ignacy Miedziński prowadzi działalność gospodarczą od roku 1994 r.

Zakres prowadzonej działalności to doradztwo ekonomiczne, gospodarcze oraz usługi informatyczne, projektowe i zarządzanie nieruchomościami.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Mikusińskiego 16a/20.

 

8. USŁUGI INFORMATYCZNE Franciszek Szweda

Pan Franciszek Szweda prowadzi działalność gospodarczą od roku 1995 r.

Zakres prowadzonej działalności to działalność edycyjna w zakresie oprogramowania oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Imieli 7/1.

 

9. ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Barbara Górecka

Pani Barbara Górecka prowadzi działalność gospodarczą od roku 1997 r. 

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Kolibrów 10/6.

 

10. „DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE" Henryk Klimek

Pan Henryk Klimek prowadzi działalność gospodarczą od roku 2005 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Sosnowcu, przy ul. Tabelna 1A.

 

11. F.U. „ORFIN” Rafał Orawski

Pan Rafał Orawski prowadzi działalność gospodarczą od roku 2001 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi rachunkowo-księgowe, informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Świdra 35.

 

12. F.U. "IMPACT" Maria Pawlik Sp.j.

Pani Maria Pawlik prowadzi działalność gospodarczą od roku 1997  r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 46A/10.


13. P.H.U Michał Górecko

Pan Michał Górecko prowadzi działalność gospodarczą od roku 2003 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Zabrzu, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51.

 

14. P.W. „KODI” Ireneusz Krak

Pan Ireneusz Krak prowadzi działalność gospodarczą od roku 2000 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Chorzowie, przy ul. Ryszki 32a/10.


15. P.U. "Computer Center 2000" Jarosław Kubiak

Pan Jaroslaw Kubiak prowadzi działalność gospodarczą od roku 1997 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Tychach, przy Al. Niepodległości 11/16.


16. F.H.U. "MERIDIAN" Jacek Wichary

Pan Jacek Wichary prowadzi działalność gospodarczą od roku 1998 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Zabrzu, przy ul. Zonna 42/14.


17. D.T.H. „GRAF-IT” Arkadiusz Bała

Pan Arkadiusz Bała prowadzi działalność gospodarczą od roku 2010 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Sosnowcu, przy ul. Jagiellońska 11/43.


18. P.U. "CUBE CONSULTING" Piotr Skotnicki

Pan Piotr Skotnicki prowadzi działalność gospodarczą od roku 2001 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne i konsultingowe.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Tychach, przy ul. Pawia 6.

 

19. P.H.U. „WIRTUALNE MIASTO” Mariusz Basan

Pan Mariusz Basan prowadzi działalność gospodarczą od roku 2000 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Tarnowskich Górach, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 9.

 

20. P.H.U. „INTERNET LANGUAGE” Aleksander Faleńczyk

Pan Aleksander Faleńczyk prowadzi działalność gospodarczą od roku 2003 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi informatyczne oraz handlowe.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Sosnowicu, przy ul. Zegadłowicza 8/92.

 

21. P.U. "HOMER" Jarosław Staroń

Pan Jarosław Staroń prowadzi działalność gospodarczą od roku 2006 r.

Zakres prowadzonej działalności to usługi: produkcja, sprzedaż, informatyka.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Kasztanowa 1a/3.

 

22. P.U. "DOBIT" Michał Dobrzyński

Pan Michał Dobrzyński prowadzi działalność gospodarczą od roku 2010 r.

Zakres prowadzonej działalności to informatyka.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Gliwicach, przy ul. Lompy 9/8.23. P.U. Robert Banisz

Pan Robert Banisz prowadzi działalność gospodarczą od roku 2011 r.

Zakres prowadzonej działalności to informatyka, handel.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Zabrzu, przy ul. Iwana Pawłowa 3/8.

 

24. P.U. Grzegorz Kłopot

Pan Grzegorz Kłopot prowadzi działalność gospodarczą od roku 2011 r.

Zakres prowadzonej działalności to informatyka, handel.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Gliwicach, przy ul. Damrota 8.

 

25. P.U. „FUKS” Filip Saternus

Pan Filip Saternus prowadzi działalność gospodarczą od roku 2003 r.

Zakres prowadzonej działalności to informatyka, handel.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Mikusińskiego 15/1.

 

26. P.U. „COM POL” Dawid Paruzel

Pan Dawid Paruzel prowadzi działalność gospodarczą od 2006 r.

Zakres prowadzonej działalności to informatyka.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Porębie, przy ul. Przemysłowa 13/19.

 

27. Grupa Analiz Wielkości Rozmytych Rafał Tyrala

Pan Rafał Tyrala prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r.

Zakres prowadzonej działalności to informatyka.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy ul. Zawiszy Czarnego 9/62.

 

28. "Inwest-Infor" Kuźniak Sławomir

Pan Sławomir Kuźniak prowadzi działalność gospodarczą od 1998 r.

Główny obszar działalności związany jest z doradztwem w zakresie informatyki.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Myszkowie, przy. ul. Nadrzeczej 53.


29. "Benit" Paweł Sitnik

Pan Paweł Sitnik prowadzi działalność gospodarczą od 2014 r.

Główny obszar działalności związany jest z doradztwem w zakresie informatyki.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Gliwicach, przy. ul. Zygmunta Starego 29/11

 

30. "4ITM Consulting" Stanisław Drosio

Pan Stanisław Drosio prowadzi działalność gospodarczą od 2016 r.

Główny obszar działalności związany jest z doradztwem w zakresie informatyki.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Wodzisławiu Śląskim, przy. ul. Przemysłowej 8F.

 

31. Mateusz Kluba

Pan Mateusz Kluba prowadzi działalność gospodarczą od 2014 r.

Główny obszar działalności związany jest z doradztwem w zakresie informatyki.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Wielowieś, przy. ul.Wolnej 21.

 

32. Marcin Samek

Pan Marcin Samek prowadzi działalność gospodarczą od 2014 r.

Główny obszar działalności związany jest z doradztwem w zakresie informatyki.

Siedziba prowadzonej działalności mieści się w Katowicach, przy. ul. Grażyńskiego 13/28.